Przystanki autobusowe w Polsce

Przystanki autobusowe vs. Internet.

Nowoczesne przystanki autobusowe idą z duchem czasu. Teraz spotkać można wiaty nie tylko z dostępem do Internetu poprzez bezprzewodową sieć WiFI. Na nowych warszawskich przystankach jest też dostępna technologia NFC, a gabloty reklamowe na masową skalę uzbrajane są natomiast w kody QR. To nie koniec.

Wiaty autobusowe są też doposażone w ekrany informujące o aktualnym czasie przyjazdu autobusów. Monitoring wiat mający na celu zapobieganie oraz skuteczne ewentualne wychwycenie sprawców aktów wandalizmu funkcjonuje nie rzadko dzięki sieci szerokopasmowego Internetu. W ten oto sposób wiaty autobusowe w dzisiejszych czasach korzystają z dobrodziejstw Internetu dla wygody pasażerów.